Projektová činnosť

 

Základnými činnosťami, ktoré zabezpečujeme je projektová príprava stavieb a inžinierska činnosť bytových a občianskych stavieb:

  • architektonické štúdie
  • vypracovanie jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie - od projektu pre územné konanie, projekty pre stavebné povolenie, realizačné projekty stavieb, statické posudky
  • technický a autorský dozor pri realizácii stavieb
  • vypracovanie projektov skutočného vyhotovenia

Zabezpečujeme komplexnú projektovú prípravu. Vzhľadom na rôznorodosť zákaziek, potrebu špeciálnych profesií zabezpečujeme v kooperácii s osvedčenými firmami.

V rámci inžinierskej činnosti zabezpečujeme celý komplex činností podľa povahy investície a potrieb zákazníkov:

  • odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti stavebníctva
  • inžinierska činnosť v rozsahu zabezpečenia projektu pre vyššieho dodávateľa

 


Referenčné stavby

        

Kontaktné informácie

MV staving, a.s.
Hviezdoslavova 2
97101 Prievidza

Mail: mvstaving@mvstaving.sk
Telefón: +421 46 542 5387
                +421 46 542 6487

Image