Stavebná činnosť

 

Naša spoločnosť realizuje stavby vo všetkých odvetviach staviteľstva.


Pozemné stavby - zdravotnícke zariadenia, administratívne budovy, obchody, hotely, banky, bytové domy, rodinné domy, vrátane drobnej doplňujúcej občianskej vybavenosti a architektúry exteriérov, zatepľovanie stavieb, atď.
Priemyselné stavby - v rozsahu novej výstavby, prípadne obnovy základných prostriedkov
Inžinierskych stavby – mosty, komunikácie

Vodné stavby – vodovody, kanalizácie

Využívame osvedčené klasické metódy v súčinnosti s najnovšími technologickými a vedeckými poznatkami v odbore pozemného staviteľstva, ktoré aplikuje v konkrétnom návrhu a v každodennej praxi.

Významnou špecializáciou je zameranie sa na rekonštrukcie národných kultúrnych pamiatok. Na tieto práce sme zodpovedne vybavený technicky aj profesijne.

Pracujeme len s certifikovanými materiálmi a výrobkami. Naše doterajšie realizačné výsledky, skúsenosti technikov a pracovníkov firmy dávajú záruky splnenia aj tých najnáročnejších požiadaviek našich zákazníkov.

 


Referenčné stavby

 

Kontaktné informácie

MV staving, a.s.
Hviezdoslavova 2
97101 Prievidza

Mail: mvstaving@mvstaving.sk
Telefón: +421 46 542 5387
                +421 46 542 6487

Image