Administrat.-prevádzková budova a byt. súbor Panónska cesta, Bratislava

Administrat.-prevádzková budova a byt. súbor Panónska cesta, Bratislava

Miesto stavby: Bratislava

Investor stavby:     VINTON INVESTMENT, s.r.o.
Projektant stavby:     ARCHIKON, Košice

Latest Tips & Tricks About Baby CareCredibly benchmark worldwide applications before a plug play processes dramatically.

Kontaktné informácie

MV staving, a.s.
Hviezdoslavova 2
97101 Prievidza

Mail: mvstaving@mvstaving.sk
Telefón: +421 46 542 5387
                +421 46 542 6487

Image