Obytný súbor Boháčky, Technická infra., MČ Bratislava - Z. Bystrica Obchodný súbor: Príprava územia - II. Etapa

Obytný súbor Boháčky, Technická infra., MČ Bratislava - Z. Bystrica Obchodný súbor: Príprava územia - II. Etapa

Miesto stavby: MČ Bratislava - Záhorská Bystrica

Investor stavby:     Tirrellus, a.s., Bratislava
Projektant stavby:     Architekti Bobek Jávorka, s.r.o.

Latest Tips & Tricks About Baby CareCredibly benchmark worldwide applications before a plug play processes dramatically.

Kontaktné informácie

MV staving, a.s.
Hviezdoslavova 2
97101 Prievidza

Mail: mvstaving@mvstaving.sk
Telefón: +421 46 542 5387
                +421 46 542 6487

Image