Rekonštrukcia kultúrneho domu F. Madvu v Prievidzi

Rekonštrukcia kultúrneho domu F. Madvu v Prievidzi

Miesto stavby: Prievidza

Investor stavby:     Mesto Prievidza

Projektant stavby:     i. t. PROJEKT, Prievidza

Kontaktné informácie

MV staving, a.s.
Hviezdoslavova 2
97101 Prievidza

Mail: mvstaving@mvstaving.sk
Telefón: +421 46 542 5387
                +421 46 542 6487

Image