Certifikáty

Certifikát

Certifikát

za zavedený a udržiavaný systém enviromentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami normy.

 
Certifikát zo dňa 10.11.2020
Certifikát

Certifikát

za zavedený a udržiavaný systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s požiadavkami normy.

 
Certifikát zo dňa 10.11.2020
Certifikát

Certifikát

za zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy.

 
Certifikát zo dňa 10.11.2020

Kontaktné informácie

MV staving, a.s.
Hviezdoslavova 2
97101 Prievidza

Mail: mvstaving@mvstaving.sk
Telefón: +421 46 542 5387
                +421 46 542 6487

Image