Certifikáty

Certifikát

Certifikát

ktorým potvrdzuje, že organizácia MV staving, a.s. zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015

 
Certifikát zo dňa 31.10.2023
Certifikát

Certifikát

ktorým potvrdzuje, že organizácia MV staving, a.s. zaviedla a aplikuje systém enviromentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015

 
Certifikát zo dňa 31.10.2023
Certifikát

Certifikát

ktorým potvrdzuje, že organizácia MV staving, a.s. zaviedla a aplikuje systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001:2018

 
Certifikát zo dňa 31.10.2023
Certifikát
Certifikát

Licencia

za zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
Číslo: 23/220/LIE
 

 Platnosť licencie je do: 23.11.2025

Kontaktné informácie

MV staving, a.s.
Hviezdoslavova 2
97101 Prievidza

Mail: mvstaving@mvstaving.sk
Telefón: +421 46 542 5387
                +421 46 542 6487

Image