Kontaktujte nás

mvstaving@mvstaving.sk

mvstaving@mvstaving.sk

kontaktný e-mail
046 / 542 5387, 542 6487

046 / 542 5387, 542 6487

Fax: 046 - 542 6616
MV staving, a.s.

MV staving, a.s.

Hviezdoslavova 2, 971 01 Prievidza

MV staving, a.s.

Spoločnosť: Hviezdoslavova 2, 971 01 Prievidza
Stavebný dvor: Montážna 16, 971 01 Prievidza

Štatutárny zástupca:

Ing Maroš Vlnieška
predseda predstavenstva, riaditeľ a.s.

Zapísaná:

v Obchodom registri Okresného súdu Trenčín
odiel: Sa, Vložka č. 10055/R, dňa 01.10.1997

Meno:
Pozícia:
Mail:
Ing. Maroš Vlnieška
riaditeľ a.s.
Róbert Kubala
výrobno-technický námestník
Ing. Eva Vlniešková
ekonomicko-obchodný námestník
Zuzana Bobuľová
sekretariát
Ing. Zdenka Drexlerová
hlavná účtovníčka
Mgr. Martina Kubalová
personálne oddelenie
Peter Mokrý
prípravár, rozpočtár
Ing. Tomáš Bielik
prípravár, rozpočtár
Lucia Mitašová
prípravár
Bankové spojenie:  VÚB a.s., pobočka Prievidza
Číslo účtu:  1980307757/0200
IBAN:  SK3002000000001980307757
BIC:  SUBASKBX
Identifikačné údaje firmy:
IČO:  36298972
DIČ:  2020076652
IČ DPH:  SK2020076652

Adresa spoločnosti MV staving, a.s.

Adresa stavebného dvoru: Montážna 16, Prievidza 97101

Kontaktné informácie

MV staving, a.s.
Hviezdoslavova 2
97101 Prievidza

Mail: mvstaving@mvstaving.sk
Telefón: +421 46 542 5387
                +421 46 542 6487

Image